Ny eller ändrad adress, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid behov av ny eller ändrad belägenhetsadress, t.ex. vid nybyggnation eller ombyggnation, kan fastighetsägaren ansöka om ny eller ändrad adress. Den nya adressen sätts tidigast vid startbesked. För bostadsadresser sätts adressen som gällande, vilket gör det möjligt att folkbokföra sig på den, i anslutning till slutbesked.

I de fall ansökan gäller inredning av ytterligare bostad i ett befintligt bostadshus, se gällande regler på Markaryds kommuns hemsida.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din beställning på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa