Bygglov, marklov och rivningslov - Ansökan/Anmälan

LÄS MER

Ansökan eller anmälan om bygglov, marklov och rivningslov.  
När du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt eller starta en verksamhet kan du behöva söka bygglov.
Om du ska göra förändringar i markhöjd på mer än 0,5 meter, behöver du ansöka om marklov, detta gäller dock endast innanför detaljplanelagt område. 
Ska du riva inom detaljplanelagt område krävs rivningslov, på fastigheter utanför detaljplanelagt område krävs en rivningsanmälan.

Genom att lämna en komplett ansökan kan du undvika kompletteringar och få en snabbare handläggning. Exakt vilka uppgifter och bilagor som krävs beror på vad du ansöker om. Ta gärna hjälp från oss på miljö-och byggenheten, om du känner dig osäker på vad som krävs för just din ansökan.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Dessa bifogas i PDF tillsammans med din ansökan eller anmälan.
För mer information inför din ansökan eller anmälan, hänvisar vi till vår hemsida där du får mer specifik information om just din tänkta åtgärd.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggenheten
mbn@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se/