Brandfarliga varor, anmälan av föreståndare

LÄS MER

Enligt 9 § i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet utse en eller flera föreståndare. För brandfarlig vara ska föreståndaren anmälas till tillståndsmyndigheten. Föreståndaren ska verka för att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningens krav på aktsamhet i syfte att förebygga olyckor och skador.

Samtliga föreståndare ska vara införstådda i vad deras roll innebär samt ha accepterat föreståndarskapet. Föreståndarna ska ha tydliga ansvarsområden och befogenheter samt den utbildning och kompetens som krävs för uppdraget. För mer info om föreståndarens roll, se MSB:s handbok:

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farligaamnen/brandfarligt-och-explosivt/handbok/handbok-forestandare-brandfarliga-varor.pdf

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Markaryds kommun
info@markaryd.se
0433-720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgift om föreståndare
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
  • Diarienummer för befintligt tillstånd

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa