Utstakning eller lägeskontroll utförd av fristående sakkunnig, intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I enlighet med plan- och bygglagen kan en byggherre låta utföra utstakning och/eller lägeskontroll i egen regi. När detta är gjort ska byggherren lämna ett intyg till kommunen. Intyget lämnas i denna e-tjänst tillsammans med: 

  • För utstakning en måttsatt utstakningsskiss i PDF-format och en koordinatfil i DXF-, DWG- eller PXY-format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000. Utstakningsskissen ska innehålla mått på byggnaden, mått till gränser, utsatt höjd (färdigt golv eller färdig grund) samt fastighetsbeteckning, den fristående sakkunniges namn och datum för utsättningen. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätta spik eller inmätt färdig grund.
  • För lägeskontroll en koordinatfil i DXF-, DWG- eller PXY-format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätt fasad samt färdig golvhöjd.

Mer information finns att läsa på kommunens hemsida.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din anmälan på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa