Lägenhetsregistret, ajourhållning av småhus inklusive fritidshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fastighetsägare är enligt Lag om lägenhetsregister (2006:378) skyldiga att lämna lägenhetsinformation till kommunen för vidare registrering i lägenhetsregistret. Lägenhet i detta avseende innebär inte endast lägenheter i flerbostadshus utan alla bostäder, d.v.s. även villor, radhus och fritidshus. E-tjänsten används vid nybyggnation eller då lägenheter/bostäder rivs, byggs om eller på annat sätt förändras i småhus. För åtgärderna krävs alltid bygglov eller anmälan.

Ägare till småhus ska lämna information om byggnadens byggnadstyp, byggnadskategori, nybyggnadsår och ombyggnads- eller tillbyggnadsår, samt för varje lägenhet information om antal rum, kökstyp, bostadarea och lägenhetskategori. Uppgifterna skickas till kommunen senast en månad efter det att förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen. Detta görs ofta i samband med bygglovsansökan eller anmälan.

Mer information finns att läsa på kommunens och Lantmäteriets hemsidor. Länk till instruktioner för lägenhetsnumrering finns här.

OBS! Endast en fastighet per anmälan.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din anmälan på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.
 

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa