Explosiv vara, tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor, överföring av explosiva varor inom Sverige samt godkännande av föreståndare enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vad som är tillståndspliktig hantering finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB:s hemsida.
Se även MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag). För juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation.

Tillståndet är belagt med en avgift enligt kommunens taxa. Läs om tillstånd för explosiv vara på kommunens webbplats. 

Din ansökan är en offentlig handling.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Markaryds kommun
info@markaryd.se
0433-720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgift om föreståndare
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
  • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
  • Riskutredning
  • Fastighetsbeteckning (vid handel)
  • Karta (för förråd)
  • Klassningsplan (för förråd)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa