Lägenhetsregistret, ajourhållning av flerbostadshus inklusive specialbostäder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fastighetsägare är enligt Lag om lägenhetsregister (2006:378) skyldiga att lämna lägenhetsinformation till kommunen för vidare registrering i lägenhetsregistret. E-tjänsten används vid nybyggnation eller då lägenheter rivs, byggs om eller på annat sätt förändras i ett flerbostadshus. För åtgärderna krävs alltid bygglov.

Ägare av flerbostadshus, inklusive specialbostäder, ska lämna  förslag till lägenhetsnummer för varje lägenhet, enligt standarden för belägenhetsadresser, samt för varje lägenhet information om antal rum, kökstyp, bostadarea och lägenhetskategori. Uppgifterna lämnas till kommunen senast en månad efter det att förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut. Fastighetsägaren ska inom en månad efter underrättelse om beslut skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Mer information finns att läsa på kommunens och Lantmäteriets hemsidor. Länk till instruktioner för lägenhetsnumrering finns här.

OBS! Endast en adress per anmälan.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din anmälan på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa