Nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta, beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta används som underlag till situationsplan vid bygglovsansökan eller anmälan. Vilket kartunderlag som krävs beror på vilken typ av byggnation det gäller. Kartan är en handling som tas fram vid beställning, den finns inte färdig utan vi kommer alltid ut och mäter in objekten som ska karteras. Kartan får vid bygglovsansökan eller anmälan inte vara äldre än två år.

Frågor som gäller vilket kartunderlag som behövs till situationsplan vid bygglovsansökan eller anmälan kan ställas till mbn@markaryd.se.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din beställning på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.
 

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa