Fristående sakkunnig för utstakning och/eller lägeskontroll, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I enlighet med plan- och bygglagen kan en byggherre anmäla att utföra utstakning och/eller lägeskontroll i egen regi. Den som ska utföra mätuppdraget måste vara godkänd av Markaryds kommun (ansökan om detta finns som en separat e-tjänst). När anmälan om fristående sakkunnig har skickats till kommunen ansvarar byggherren för utstakning och/eller lägeskontroll.

Byggherren blir debiterad 20 % av den avgift som skulle utgått enligt kommunens taxa om arbetet utförts i kommunal regi.

Mer information finns att läsa på kommunens hemsida.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din anmälan på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa