Godkännande av mätningsteknisk färdighet, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Konsult (fristående sakkunnig) som vill utföra mätuppdrag i form av utstakning eller lägeskontroll i Markaryds kommun måste genom en ansökan till Markaryds kommun visa att han/hon uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer. 

När ansökan har blivit godkänd kan den fristående sakkunnige fortsättningsvis anmäla framtida uppdrag. Då ansvarar den fristående sakkunnige tillsammans med byggherren för att genomföra utstakningen och/eller lägeskontrollen, och att kommunen får tillgång till uppgifterna. Byggherren ansvarar för att byggnationen hamnar i rätt läge enligt bygglovet.

Mer information finns att läsa på kommunens hemsida.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din anmälan på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa