Godkännande av mätningsteknisk färdighet, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Konsult (fristående sakkunnig) som vill utföra mätuppdrag i form av utstakning eller lägeskontroll i Markaryds kommun måste genom en ansökan till Markaryds kommun visa att han/hon uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer.  Mer information finns att läsa på Lantmäteriet hemsida.

När ansökan har blivit godkänd kan den fristående sakkunnige fortsättningsvis anmäla framtida uppdrag. Då ansvarar den fristående sakkunnige tillsammans med byggherren för att genomföra utstakningen och/eller lägeskontrollen, och att kommunen får tillgång till uppgifterna. Byggherren ansvarar för att byggnationen hamnar i rätt läge enligt bygglovet.

Mer information finns att läsa på kommunens hemsida.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din anmälan på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433-72000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa