Utstakning, beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En utstakning innebär att en byggnad eller anläggning märks ut på marken. Utstakningen utförs så att byggnader och anläggningar hamnar rätt i plan och höjd i enlighet med gällande detaljplan och beviljat bygglov. I bygglovets startbesked ges information om en utstakning behöver göras.  Kostnad för utstakning beror på storlek och typ av byggnation, och debiteras enligt taxa.

Mer information om utstakning finns att läsa på kommunens hemsida.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Du som inte kan använda e-legitimation

Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du istället göra din beställning på en blankett. Blanketten skickas efter ifyllande till byggr@markaryd.se.

 

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa