Tillfällig övernattning, anmälan

LÄS MER

Det är vanligt att personer övernattar i lokaler som inte är avsedda för det. Det kan vara skolor, bygdegårdar idrottshallar eller liknande. I en sådan lokal är det byggnadstekniska brandskyddet anpassat för den dagliga verksamheten, inte för övernattningar. Då kan det krävas att brandskyddet kompletteras innan någon sover där. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för detta ska du informera räddningstjänsten. Enligt lagen ansvarar både den som äger/hyr ut lokalen och den som använder/hyr lokalen för att brandskyddet uppfyller de krav som finns.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter Markaryds kommun
info@markaryd.se
0433-720 00
www.markaryd.se/

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa