Inackorderingsbidrag för gymnasieskola, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Inackorderingsbidrag

Om du bor i Markaryds kommun och går i gymnasieskola på annan ort kan du få inackorderingsbidrag. Du kan få det om du på grund av lång restid eller andra skäl måste inackordera dig på studieorten. Inackorderingsbidrag är ett komplement till det statliga studiestödet.
Om du bor inackorderad kan du beviljas inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Inackorderingsbidraget utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för gällande år och utbetalas 9 månader per läsår. Bidraget för 2024 är 1910 kr/månad.

Du kan enbart bli beviljad inackorderingsbidrag om du är förstahandsmottagen till utbildningen och går på en kommunal skola. Om du studerar på en fristående skola är det Centrala studiestödsnämnden (CSN) som beviljar inackorderingsbidrag.

Myndig elev (fyllda 18 år) ansöker om inackorderingsbidrag själv i denna tjänst. När elev är under 18 ska vårdnadshavare ansöka om inackorderingsbidrag i denna tjänst.

För att kunna få stöd till inackordering gäller följande:

  • Att restiden från hemmet i Markaryds kommun till skolan är minst 2 timmar (enkel väg). Undantag från detta kan göras vid studier av internatkaraktär.
  • Att eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
  • Att eleven studerar på heltid.
  • Att eleven går en utbildning som ger rätt till stöd till inackordering.

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut månadsvis. Om eleven är omyndig betalas stöd ut till  vårdnadshavare. 

Observera: Vid flytt eller avbrutna studier är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Markaryds kommun.

​Så här ansöker du om inackorderingsbidrag

  • Ansökan sker genom att fylla i denna E-tjänst och görs inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker över tre läsår vilket innebär tre ansökningar.
  • Intyg från skolan som visar var eleven studerar och vilket program behöver bifogas vid varje ansökan. Intyget ska vara daterat efter den 15 september och kan bifogas i E-tjänsten eller skickas till Markaryds kommun.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
+46 433 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa