Enskilt avlopp

LÄS MER

E-tjänsten behandlar 

  • Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett (WC) + bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Ansökan om inrättande av sluten tank för vattentoalett (WC)
  • Anmälan om inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning 

Lokala tillståndskrav finns för 

  • Ny avloppsanläggning för endast bad-, disk-, och tvättvatten (BDT) i vattenskyddsområden, fritidsområdet i Ekeryd samt inom Bolmentunnelns hänsynsområde

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommun kontaktcenter
info@markaryd.se
043372000
www.markaryd.se/

Följande behövs för e-tjänsten