Arbetsmarknadsenhetens Rehabspår - Anvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom denna e-tjänst kan du som arbetar med individer som uppfyller nedan nämnda kriterier anvisa till projektet SamSteg - Markaryds kommuns Rehabspår.

SamSteg är ett projekt som vänder sig till invånare i Sunnerbo samordningsförbunds tre kommuner. SamSteg är till för att personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa, sjukdom och/eller är långtidsarbetslösa. Syfte är att närma sig arbete, studier eller rätt välfärdsystem. 

Samtliga samverkansparter kan anvisa till SamSteg. Samverkansparterna är: Kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen. Undantag kan göras om individen har stöd från en myndighet men bedöms att bli aktuell hos ytterligare en part inom insatsperioden.

När ni anvisar kommer ni få boka in individen på ett studiebesök. Efter studiebesöket kommer en ansökan skickas till remissgruppen för en bedömning kring om individen anvisas till projektet eller återremitteras. 

Kriterier för anvisning av individ:

  • Ska bedömas stå långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa, sjukdom och/eller långtidsarbetslöshet.
  • Ska vara mellan 16 och 64 år.
  • Har ett behov av samordnade arbetsförberedande insatser i syfte att närma sig arbete, studier eller rätt välfärdsystem.
  • Aktuella i på minst två myndigheterna: Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Regionen.

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
+46 433 720 00
www.markaryd.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa