Undervisningsverksamhet, anmälan

LÄS MER

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för undervisningsverksamheter som till exempel: förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska ha en dokumenterad egenkontroll med exempelvis rutiner för städning, hygien, mätningar samt kemikalielista. Kemikalielistan ska omfatta vilka kemikalier som används, kemikaliernas farlighet, samt hur mycket som förbrukas.

Gäller det ändring eller övertagande av befintlig verksamhet, så fylls det i som är aktuellt för ändringen.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa