Hygienisk behandling, anmälan för verksamhetsutövning

LÄS MER

Här anmäler du en verksamhet enligt nedanstående föreskrifter och förordningar:

  • Anmälan om verksamhet enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Anmälan om solarium enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5

Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk, yrkesmässig behandling som kan innebära en risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av stickande/skärande verktygsmitta ska skicka in en anmälan till Miljö- och byggenheten.

Alla hygieniska anmälningspliktiga verksamheter ska också ha dokumenterad egenkontroll.


Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa