Föreningsbidrag, till sociala organisationer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avsedd vid ansökan om föreningsbidrag riktat till ideella föreningar, sociala organisationer.

Socialnämndens sociala bidrag betalas i första hand ut till föreningar som stödjer barn. Om det finns särskilda skäl kan stöd betalas ut till föreningar som stödjer vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Bedömning görs utifrån vilken utsträckning föreningens verksamhet utgör ett komplement till socialnämndens verksamhet.

I tjänsten ska du redovisa följande som bifogade filer:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse- en beskrivning av verksamheten under föregående år som innehåller redovisning av hur eventuellt tidigare bidrag använts och vilket resultat som uppnåtts. 
  • Balans- och resultaträkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan - beskrivning av föreningens planerade arbete/aktiviteter kommande år.
  • Vid ansökan om lokalhyresbidrag ska handling som styrker lokalkostnad bifogas.

För mer information besök kommunens hemsidan Bidrag till sociala organisationer

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@makaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa