Förlängd slamtömningsintervall, ansökan

LÄS MER

För att beviljas slamtömning vartannat år ska det bo max 2 personer i permanentbostad eller vara en fritidsbostad som besöks maximalt fyra månader om året. Avloppsanläggningen ska vara godkänd och dimensionerad för ett hushåll, minst 2m3. Förlängt tömningsintervall godkänns enbart om fastigheten har ett godkännt avlopp, ej om avloppet består av stenkista, en- eller tvåkammarbrunn, direktutsläpp med mera. Tillståndet gäller i 10 år.

Slamtömning vart femte år beviljas enbart till fritidshus, alternativt "ödehus", där avloppsanläggningen endast får användas av en person i fyra veckor/år eller 2 personer i två veckor/år. Tillståndet gäller i 5 år.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa