Oro att vuxen far illa - orosanmälan

LÄS MER

Om du känner oro för någon eller har en misstanke om att en vuxen person som är över 18 år far illa kan du anmäla det till kommunen. Detta kallas att göra en orosanmälan.

För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner oro för personens situation. Om du är osäker kan du alltid ringa till kommunen för att få råd om hur du ska göra.

Olika typer av oro
Det kan finnas olika anledningar till att du känner oro, till exempel oro för att en person
•    hamnat i alkohol-, drog- eller spelberoende
•    är utsatt för våld, kränkningar eller hedersförtryck
•    utövar våld i nära relationer
•    behöver stöd i bostaden
•    saknar tak över huvudet

Beskriv så tydligt som möjligt
Det är bra om orosanmälan innehåller en så tydlig och konkret beskrivning som möjligt av din oro. Det kan handla om att du beskriver en händelse, situation eller ett beteende. En anmälan ska också innehålla så många personuppgifter som möjligt så att vi kan identifiera personen, till exempel namn och/eller adress.
För att vi ska kunna hjälpa till ska personen som du är orolig för bo i Markaryds kommun. Vänd dig annars till den kommun där personen bor.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ- och familjeomsorgen eller utredningsenheten för stöd och omsorg via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0433-720 00.

VIKTIGT! Din anmälan handläggs under vår bemanningstid, måndag-torsdag mellan kl. 08.00 - 16.00, fredagar mellan kl.08.00 - 15.00, dag innan röd dag kl.8.00-12.00. Det betyder att om anmälan inkommer under annan tidsangivelse än denna så handläggs den nästkommande vardag. Är ditt ärende akut och inte kan avvaktas kontakta i sådana fall SOS alarm på 112.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se/

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa