Livsmedelstillstånd - registrering

LÄS MER

Du som är livsmedelsföretagare måste skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till miljö- och byggenheten. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet. Om din verksamhet ska byta ägare eller företagsform, flytta, ombyggas eller upphöra ska du anmäla även det. Som verksamhetsutövare är det också ditt ansvar att se till att livsmedelslagstiftningen följs inom din verksamhet.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommun kontaktcenter
info@markaryd.se
043372000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa