Dricksvatten - anmälan

LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten för användning i offentlig eller kommersiell verksamhet ska anmäla sin verksamhet till miljö- och byggenheten. Har du inte kommunalt vatten måste du ha ett egenkontrollprogram som visar hur du arbetar med att säkerställa att vattnet du använder är bra.

Både små och stora dricksvattenanläggningar ska registreras hos miljö- och byggenheten samt ha program för egenkontroll, faroanalys och provtagning.

 

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommun kontaktcenter
info@markaryd.se
043372000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa