Kompostering - anmälan

LÄS MER

För att kunna få sophämtning var fjärde vecka får inget matavfall läggas i sopkärlet.
Det innebär att du måste ha en kompostbehållare för matavfall, om du inte är med i kommunens hämtning av matavfall. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker och isolerad.
Du ansökan om sophämtning var fjärde vecka hos SSAM. Blanketter finns på www.ssam.se.
Återvinningsbara förpackningar ska lämnas till återvinningsstation, oavsett vilket sophämtningsintervall du har. Farligt avfall ska sorteras och lämnas på en av kommunens återvinningscentraler.

För att kompostera trädgårdsavfall behöver du inte göra någon anmälan.

 

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommun kontaktcenter
info@markaryd.se
043372000
www.markaryd.se/

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa