Bassängbad - Anmälan

LÄS MER

Anmälan om bassängbad
Avgift betalas enligt kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut.

 

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster. 

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommun kontaktcenter
info@markaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se/

Följande behövs för e-tjänsten

 • En ritning över lokalen/lokalerna. Markera ut det som är väsentligt för verksamheten (till exempel behandlingsplats, städutrymme, utslagsvask, med mera)
 • Beskrivning av reningsmetod för badvatten, till exempel flöde genom filter, filtertyp, reningsteknik, med mera.
 • Protokoll från senaste utförda OVK, obligatorisk ventilationskontroll
 • Avloppslösning om utanför det kommunala nätet
 • Skriftliga rutiner för följande områden:
 • Egenkontroll/rutinbeskrivning
 • Städrutiner
 • Ansvarsfördelning
 • Kemikalieförteckning för samtliga kemikalier
 • Rutiner för drift och provtagning
 • Riskbedömning
 • Andra skriftliga rutiner om sådan finns

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa