Bassängbad - Anmälan

LÄS MER

Anmälan om bassängbad
Avgift betalas enligt kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut.

 

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster. 

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommun kontaktcenter
info@markaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se/

Följande behövs för e-tjänsten

 • En ritning över lokalen/lokalerna. Markera ut det som är väsentligt för verksamheten (till exempel behandlingsplats, städutrymme, utslagsvask, med mera)
 • Beskrivning av reningsmetod för badvatten, till exempel flöde genom filter, filtertyp, reningsteknik, med mera.
 • Protokoll från senaste utförda OVK, obligatorisk ventilationskontroll
 • Avloppslösning om utanför det kommunala nätet
 • Skriftliga rutiner för följande områden:
 • Egenkontroll/rutinbeskrivning
 • Städrutiner
 • Ansvarsfördelning
 • Kemikalieförteckning för samtliga kemikalier
 • Rutiner för drift och provtagning
 • Riskbedömning
 • Andra skriftliga rutiner om sådan finns

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa