Bekämpningsmedel, ansökan / anmälan

LÄS MER

Ansökan/anmälan ska vara miljö- och byggenheten tillhanda senast fyra veckor före planerad bekämpning.

Tillstånd att använda kemisk bekämpning ges bara om det inte finns några andra alternativ. 

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa