Oljeavskiljare, anmälan / ändring

LÄS MER

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i spillvatten- eller dagvattennätet behöver oljan avskiljas för att förhindra utsläpp.

Installation av en oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd och ska anmälas . När oljeavskiljaren är installerad och tas i bruk ska den registreras hos kommunen.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa