Cistern, anmälan / ändring

LÄS MER

När du installerar en cistern större än 1 kubikmeter som ska innehålla brandfarlig vätska eller spillolja ska du informera miljö- och byggenheten  innan installationen. Informationskravet gäller också om du ska förvara brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, oavsett cisternens storlek.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
0433 - 720 00
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa