Seniorkort, ansökan

LÄS MER

Seniorkortet riktar sig till dig som är pensionär, har svårt att ta dig från A till B eller som inte har tillgång till egen bil.

Kortet är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för de ovan, genom att ge dig som innehavare rätt att kostnadsfritt ta med en ledsagare till olika aktiviteter och arrangemang.

Med "pensionär" så avses - från sjukpensionärer till ålderspensionärer. Fokus ligger dock på en specifik grupp:

Målgruppen är de pensionärer som är oförmögna att ta sig till de olika aktiviteterna på egen hand, som är isolerade och där kortet kan fungera som ett hjälpmedel att faktiskt ta sig utanför boendet och därmed bryta ofrivillig ensamhet med depression och psykisk ohälsa som följd.

Du väljer själv vem ledsagaren ska vara. Det kan vara en granne, en släktning, en god vän eller varför inte en person från Väntjänsten?

Det behöver inte vara samma person varje gång, det väljer innehavaren av Seniorkortet själv. Med kortet betalar du som innehavare ordinarie avgift medan din ledsagare följer med gratis. Seniorkortet gäller för dig som är skriven i Markaryds kommun

Här gäller seniorkortet

För information om Senior kortet 

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa