Föreningsbidrag, integrationsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stödja civilsamhällets arbete finns integrationsbidrag att ansöka om.

Socialnämndens integrationsbidrag ska stimulera civilsamhällets arbete med integrationsfrämjande insatser. Ansökan ska innehålla en beskrivning utifrån hur arbetet främjar integration samt ansökningsbelopp.

Bedömning görs utifrån vilket sätt aktiviteten främjar integration i samhället.

I tjänsten ska du redovisa följande som bifogade filer:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse- en beskrivning av verksamheten under föregående år som innehåller redovisning av hur eventuellt tidigare bidrag använts och vilket resultat som uppnåtts. 
  • Balans- och resultaträkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan - beskrivning av föreningens planerade arbete/aktiviteter kommande år.

För mer information besök kommunens hemsidan Integrationsbidrag 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@makaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa