God man och förvaltare, ansökan / anmälan

LÄS MER

För att ansöka om att få god man behöver du fylla i en blankett. Blanketten kan fyllas i direkt på datorn eller skrivas ut och fylla i för hand. Du kan också ringa till överförmyndaren och be om blankett så kan det skickas till dig. 

Den som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller med att kontakta kommunen och andra myndigheter kan få en god man eller förvaltare.

I första hand ska framtidsfullmakter eller anhörigbehörighet användas i de fall någon (huvudmannen) inte själv kan tillvarata sin rätt.

För att få en god man ska du ha en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som leder till att du behöver hjälp inom ett eller flera av områdena:

  • Bevaka rätt
    vilket innebär att den gode mannen bevakar att du får det stöd och den hjälp du har rätt till,
  • Förvalta egendom
    vilket till största delen handlar om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.
  • Sörja för person 
    gode mannen bevakar att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att du har den hjälp och de stödfunktioner som du behöver och har rätt till.

För förvaltarskap krävs, förutom det som krävs vid ett godmanskap, att du inte själv klarar att ta hand om dig eller din egendom. Förvaltare kan tillsättas i de fall du inte själv tycker att du behöver ha god man.

Ansökan eller anmälan hanteras av den gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby.  

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se/