Återredovisning - föreningsbidrag "fria halkskydd"

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget uppgår till 2,5 promille av prisbasbeloppet per utdelat halkskydd till målgruppen kommuninvånare i Markaryds kommun 70 år och äldre.

Föreningen åtar sig att organisera, administrera, informera och distribuera halkskydd och återredovisa utdelningen av halkskydd.

Erbjudandet ska riktas till hela målgruppen oavsett föreningstillhörighet. Ansökan och utbetalning av bidrag görs i förskott. Om återredovisning ej sker eller om medel ej använts fullt ut kommer föreningen att bli fakturerad på aktuellt belopp.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
+4643372000
www.markaryd.se/

Följande behövs för e-tjänsten

  • Tjänsten kräver att man bifogar blanketter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa