Insatser enligt LSS - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har möjlighet att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) via den här digitala ansökningsblanketten.  Den som har fyllt 15 år kan själv ansöka om insats i enlighet med 8 § LSS. För föräldrar som har gemensam vårdnad och ansöker om insats för ett barn under 18 år krävs att kontaktuppgifter lämnas till båda föräldrarna. (6 kap.1 och 13 §§ föräldrabalken).  Ansvarig handläggare kommer att kontakta den som ansöker för mer information och vidare planering.

Vid första ansökan krävs att du bifogar ett skriftligt medgivande att handläggare får inhämta information om dig från exempelvis Försäkringskassan, kommun och hälso- och sjukvård. 

Samt intyg som beskriver din funktionsnedsättning och där diagnos/er framgår. Det kan vara läkarintyg, psykologutlåtande eller utlåtande från arbetsterapeut.

Om du hjälper någon annan med ansökan loggar du in med e-legitimation. 

Intyg för medgivande skrivs ut från E-tjänstens startsidan och bifogas som bilaga.

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns kontaktcenter
info@markaryd.se
+46433720 00
www.markaryd.se/

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa