Klagomålshantering

LÄS MER

Här kan du som medborgare lämna klagomål på Utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter. 

Alla klagomål registreras och dokumenteras och följs upp både i verksamheten och i det systematiska kvalitetsarbetet. Du kan vara anonym, men om du lämnar dina kontaktuppgifter kommer vi att meddela dig inom 10 arbetsdagar hur ditt klagomål tas om hand. Återkopplingen sker i första hand via e-tjänstens meddelandesystem.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla landets förskolor och skolor. Dit kan alla anmäla klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan.

Länk till Skolinspektionens hemsida

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Skyddade personuppgifter

Handlingar och uppgifter som finns hos kommunen är oftast offentliga. Har du eller någon i din familj skyddade personuppgifter är det viktigt att du upplyser oss om detta. Använd därmed inte vår e-tjänst utan kontakta Kontaktcenter på 0433–720 00 som guidar dig vidare i ärendet. Har du frågor kopplat till skyddade personuppgifter kan du läsa mer på Information | Skatteverket. Länk öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.markaryd.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Markaryds kommuns Kontaktcenter
info@markaryd.se
+46 433 720 00
www.markaryd.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa